JESTEŚ WSPÓLNYM SĄDEM PRAWNYM – POLSKA

JESTEŚCIE SĄDEM WSPÓLNEGO SĄDU PRAWNEGO

Nasze państwowe systemy sprawiedliwości zawodzą ludzi, ponieważ chronią własne interesy przed interesem publicznym, nie zapewniają także obywatelom prawnego środka.

Jako mężczyźni i kobiety mamy niezbywalne prawo do ścigania tych, którzy dopuszczają się zbrodni przeciwko ludziom, osobiście odpowiedzialni.

W związku z tym ludzie zdecydowali się zwołać sądy powszechne, jako legalna alternatywa, w celu zapewnienia zgodnego z prawem środka, który chroniłby interes publiczny i który nie miałby żadnych własnych interesów.

Sprawiedliwość, jak miała działać, w oparciu o prawo naturalne.

W Szkocji w jednej z tych powszechnych spraw sądowych wezwano trzech sędziów, aby stawili się, aby odpowiedzieć na zarzuty popełnienia zbrodni przeciwko ludziom. Nie zareagowali, nie dostali się do mediacji w postępowaniu przedprocesowym i nie stawili się na rozprawę. Jest to milczące przyznanie się do winy.

Teraz, aby sfrustrować wolę narodu, ci trzej sędziowie wykorzystali swój system państwowy, by zaatakować dwóch mężczyzn, skutkując bezprawnym zatrzymaniem, błędnymi zarzutami i przymuszeniem ich do własnych sądów ustawowych, aby zemścić się na nich poprzez przerażające nadużycie procesu.

Sędziowie ci twierdzili, że ludzie nie mają prawa do ustanawiania własnych sądów, nie przedstawiając przy tym żadnych dowodów, nie chcą, aby ludzie ingerowali w ich monopolistyczny biznes lub by pociągali ich do odpowiedzialności przed ludźmi.

Czy wierzysz, że autorytet spoczywa na ludziach?

Czy wierzysz, że państwo powinno być odpowiedzialne przed ludźmi?

Czy wierzysz, że każdy powinien być osobiście odpowiedzialny za wszelkie popełnione zbrodnie?
Jeśli się zgodzisz, wydrukuj wiadomość z sądu powszechnego, korzystając z linku: JESTEM WŻCh – POLSKA, zrób z tego selfie i wyślij wiadomość e-mail na adres info@commonlawcourt.com

Teraz jest czas, aby stanąć razem, chronić swoje prawa.

Każdy jest odpowiedzialny za swoje zachowanie, już nie
do zaakceptowania, aby ludzie cierpieli.

JESTEŚMY WSPÓLNYM TRYBUNAŁEM PRAWNYM